Adapter Laptop Dell 19.5V 3.34A 65W (chuẩn vuông) - Dạy sửa laptop trực tuyến,Dạy sửa laptop,Sửa laptop chuyên nghiệp

Chi tiết sản phẩm

INSPIRON:
1110, 1150, 13, 14, 15, 14z, 1318, 1410, 1440, 1420, 1427, 1464, 1470, 15z, 1501, 1502, 1520, 1521, 1525, 1526, 1545, 1564, 1570, 1750, 1764, 3520, 300M, 500M, 505M, 510M, 600, 610M, 630M, 640M, 700M, 710M, 6000, 6000D, 6400, 8500, 8600, 9200, 9300, 9300, E1405, E1505, E1705, M4030, M5040, N4010, N4050, N4110, N5010, N5040, N5050, N5110, N7010, N7110, N411Z

LATITUDE

D400, D410, D420, D430, D500, D505, D510, D520, D530, D531, D540, D600, D610, D620, D630, D631, D800, D810, D830, E3200 series, E4300 series, E5400 series, E5500 series, E6200 series, E6300 series, E6400 series, XT2, C300, 131L, X1, 13, 2120

PRECISION

M20, M60, M65

VOSTRO

90, 1000, 1014, 1015, 1200, 1210, 1220, 1300, 1310, 1320, 1400, 1500, 1510, 1540, 2520, 3300, 3350, 3450, 3500, 3550, A840, A860, V13,

STUDIO

13, 14Z, 15, 1435, 1440, 1450, 1457, 1555, 1558

XPS

M140, M1210, M1330, M1530, M

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
« 1 2 »