Chính sách hỗ trợ kỹ thuật học viên - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Chính sách hỗ trợ kỹ thuật học viên

Chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho học viên Laptop Blue
Để hỗ trợ học viên trong quá trình học và trong thời gian đầu tiếp cận với nghề cung như về lâu dài, Lapptop Blue hình thành forum chuyên về kỹ thuật.
Các bạn có thể vào để tham khảo các điều kiện được hỗ trợ:

Forum.Applefix.vn

Quy chế_các điều cần biết khi tham gia diễn đàn.

Các dịch vụ khác