IC nguồn khác - Dạy sửa laptop trực tuyến,Dạy sửa laptop,Sửa laptop chuyên nghiệp

IC nguồn khác
 uP1740R QFN

uP1740R QFN

190.000 VNĐ
NCP6131

NCP6131

35.000 VNĐ
RTD2132N RTD2132

RTD2132N RTD2132

50.000 VNĐ
OZ8660LN 0Z8660LN

OZ8660LN 0Z8660LN

100.000 VNĐ
OZ8691LN

OZ8691LN

120.000 VNĐ
NCP81172

NCP81172

38.000 VNĐ
CX20587-11Z

CX20587-11Z

60.000 VNĐ
RTD2136R

RTD2136R

35.000 VNĐ
SY8286CRAC

SY8286CRAC

60.000 VNĐ
OZ8153LN 8153LN

OZ8153LN 8153LN

85.000 VNĐ
UP6128PD

UP6128PD

85.000 VNĐ
SiGe2548A 2548A

SiGe2548A 2548A

30.000 VNĐ
G5934

G5934

35.000 VNĐ
APW8819

APW8819

50.000 VNĐ
SY8037BDCC

SY8037BDCC

50.000 VNĐ
OZ2522LN

OZ2522LN

50.000 VNĐ
OZ2532SN

OZ2532SN

80.000 VNĐ
OZ77CR6LN

OZ77CR6LN

35.000 VNĐ
OZ8111L

OZ8111L

45.000 VNĐ
OZ8116L

OZ8116L

35.000 VNĐ
FP6339WQGTR

FP6339WQGTR

90.000 VNĐ
IRF9395MTRPBF

IRF9395MTRPBF

100.000 VNĐ
CSD87350Q5D

CSD87350Q5D

50.000 VNĐ
MDV5524 MOSFET

MDV5524 MOSFET

120.000 VNĐ
G923-330

G923-330

30.000 VNĐ
OZ8682LN

OZ8682LN

35.000 VNĐ
AXP288 QFN-76

AXP288 QFN-76

50.000 VNĐ
DANH MỤC KHÁC
« 1 2 3 »