Cầu phân áp_chia áp tìm Vout - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Cầu phân áp_chia áp tìm Vout

 

 
Ở hình trên,muốn tìm điện áp Vout1, Vout2 trước tiên ta tìm dòng (I) đổ qua mạch điện :
I = Vcc / (R1 + R2+ R3 )
Vout1 = I x ( R2 + R3)
Vout2 = I x R3
 
Áp dung thuc tế :
 
 
  • I = 5 V /(4,7K + 4,7K + 6,8K)     
            = 0,000308(A)
  •  Vout1 = (4,7k+ 6,8k) x 0,000308A
                   =3,542V
  •  Vout2 = 6,8k x 0,000308A
                   = 2,1V
 
Trong các khối nguồn thường dùng cầu phân áp 2 điệt trở nên viêc tính áp sẽ nhanh hơn :
 
  • I= Vcc / (R1 + R2)
Vout1 là điện áp đo được tại 2 đầu điện trở R2:
  •  Vout1 = I x R2
Với cầu phân áp 2 điện trở , ta có thể dùng công thức biến đổi :
 
Vout1 = I x R2
        = (Vcc / (R1 + R2 ))x R2   =>
 
       
 
Mạch ứng dụng nguồn trong Laptop:
 
 
 
 
Bài viết thuộc vầ Laptopblue.vn
 
source=daynghe===te=daynghe_detail