Sửa Laptop Acer Aspire 4750/ 4752 (JE40-HR) HM65 có nguồn không hình - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Sửa Laptop Acer Aspire 4750/ 4752 (JE40-HR) HM65 có nguồn không hình

Schematics Acer Aspire 4750/4750Z/4752 (Wistron JE40-HR)

 

Nhân máy với tình trạng kích khởi động máy có nguồn nhưng không lên hình, qua đồng hồ dòng nhận thấy dòng đở chỉ 0.16A , xác dịnh cơ bản máy đang thiếu 1 số nguồn t. 

Tiến hành nhận, tháo máy đo đạc kiểm tra đo nhanh các cuộn dây các đường nguồn thấy mất nguồn CPU tại 2 cuộn dây PL4301, PL4302. Cơ bản xác định máy mất nguôn CPU và tiến hành kiểm tra khối nguồn CPU.

- Kiểm tra áp cấp nguồn cho IC nguồn CPU (PU4201) chân 22,23 có 5V, 18.5V.

- Kiểm tra áp lệnh tại chân 7 (PWR_VCCCORE_VRON) là 0V ,đến dây xác định mất lệnh cho phép khối nguồn CPU hoạt động > mất nguồn CVPU:

 

 

Sua Acer 4752 mat nguon CPU

 

 

- Trong khi đó lệnh này trên main board có thể từ 1 trong 2 nơi cấp tới , sau khi đo kiểm tra xác định nó được cấp tới từ chân 84 của I/O ,lệnh mang tên S0_PWR_GOOD hiện đang mất (0V) :

 

 

Sua Acer 4752 mat nguon CPU 1

 

 

Trong khi đó chân này phụ thuộc vài chân nhận dạng nguồn thứ cấp , chỉ khi chân 94 của I/O có logic cao 3V lúc đó chân 84 mới có thể xuất lệnh mở nguổn CPU nên tiếp tục kiểm tra chân 94 thấy mất áp chỉ còn 0V nên mất lệnh mở nguồn CPU là đương nhiên:

 

 

Sua Acer 4752 mat nguon CPU 2  

 

 

Tiếp tục dò nguợc về và nhận thấy áp lệnh báo về chân 94 của chip I/O chỉ từ áp ALL_POWER_OK từ chân 7 (U4801) báo vế , ki6ẻm tra luôn chân 8 thấy mất áp EN nên U4801 không làm việc , chân 7 về 0V là hợp lý:

 

Sua Acer 4752 mat nguon CPU 3

 

 

Tới đây têp tuc kiểm tra áp 1.05VTT_PWRGD ltừ chân 1 PU4501 thấy mất áp PGOOD nhưng thực tế IC này vẫn hoạt động tốt ,nguồn 1D05V_PWR vẩn ổn định , kiểm tra tiếp phát hiện đứt điện trở cấp áp vào chân 1 (R4516 : 10K0 :

 

sua nguon acer 4752

 

Tiến hành thay điện trở PR4516:

 

sua nguon Acer 4750 4752

 

Tất cả các áp nói trên đều đảo trạng thái, máy có nguồn CPU , ráp test có dòng Boot lênh hình.

Schematics Acer Aspire 4750/4750Z/4752 (Wistron JE40-HR)

*Thực hiện sửa chữa tại Laptopblue

 

Viết bởi Trần Xuân Thủy Bài viết thuộc về Laptopblue

 

Các bài khác