Hp G6 HPMP-41AB6200-E00G i7 Laptop Schematics - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Hp G6 HPMP-41AB6200-E00G i7 Laptop Schematics

Hp G6 HPMP-41AB6200-E00G i7 Laptop Schematics

Hp Pavilion G6 HPMP-41AB6200-E00G i7 Laptop Schematics

Intel Huron River Sandy Bridge 32nm SV PGA988B i3, i5 DC 35W/ i7 QC 45

15.6'',17.3''  GDDR5 x 4(1GB), Seymour XT M2(29x29) 15W Muxless Hybrid Switchable
15.6'',17.3''  GDDR5 x8(1GB,2GB), Whistler XT M2(29x29) 35W Muxless Hybrid Switchable

>

  • Dung lượng: 1.96 MB
  • Số lần download: 3412
  • Ngày cập nhật: 07.07.2014
  • Tải về

Hp Pavilion G6 HPMP-41AB6200-E00G i7 Laptop Schematics