Lenovo Ideapad Y485 (Compal LA-8641P) Laptop Schematics - Dạy sửa laptop trực tuyến,Dạy sửa laptop,Sửa laptop chuyên nghiệp

Lenovo Ideapad Y485 (Compal LA-8641P) Laptop Schematics

Lenovo Ideapad Y485 (Compal LA-8641P) Laptop Schematics

Lenovo Ideapad Y485 (Compal LA-8641P) Laptop Schematics

AMD Fs1r2 Processor with DDRIII + Husdon M3 FCH
QAWYA M/B Schematics Document
REV:0.2
AMD VGA ThamesXTX

  • Dung lượng: 1.46 MB
  • Số lần download: 1733
  • Ngày cập nhật: 14.07.2014
  • Tải về

Lenovo Ideapad Y485 (Compal LA-8641P) Laptop Schematics

AMD Fs1r2 Processor with DDRIII + Husdon M3 FCH
QAWYA M/B Schematics Document
REV:0.2
AMD VGA ThamesXTX