MiniPro_setup_6.5 TL866 - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
MiniPro_setup_6.5 TL866

MiniPro_setup_6.5 TL866

Phần mềm cài đặt máy chép ROM MiniPro TL866 mới nhất (6.5)

MiniPro_setup_6.5 TL866

Hỗ trợ Total: 13137 PCS

Tham khảo thêm : Máy chép ROM MiniPro TL866

 

 • Dung lượng: 0 MB
 • Số lần download: 10372
 • Ngày cập nhật: 17.07.2014
 • Tải về

Phần mềm cài đặt máy chép ROM MiniPro TL866 mới nhất (6.5)

MiniPro_setup_6.1 TL866

 TL866A/CS High-Performance Universal USB Programmer Device Support List:

 Supported Devices:  13137 pcs 
 Supported Operating Systems:  Windows 2000,XP,2003,2008,Vista & Win7(32/64)


[ ACE ]   71 PCS

   ACE24C02A          ACE24C02A @SOIC8      ACE24C02A @TSSOP8      ACE24C02B          
   ACE24C02B @SOIC8      ACE24C02B @TSSOP8      ACE24C04A          ACE24C04A @SOIC8      
   ACE24C04A @TSSOP8      ACE24C04B          ACE24C04B @SOIC8      ACE24C04B @TSSOP8      
   ACE24C08A          ACE24C08A @SOIC8      ACE24C08A @TSSOP8      ACE24C08B          
   ACE24C08B @SOIC8      ACE24C08B @TSSOP8      ACE24C16A          ACE24C16A @SOIC8      
   ACE24C16A @TSSOP8      ACE24C16B          ACE24C16B @SOIC8      ACE24C16B @TSSOP8      
   ACE24C32          ACE24C32 @SOIC8       ACE24C32 @TSSOP8      ACE24C64          
   ACE24C64 @SOIC8       ACE24C64 @TSSOP8      ACE24C128          ACE24C128 @SOIC8      
   ACE24C128 @TSSOP8      ACE24C256          ACE24C256 @SOIC8      ACE24C256 @TSSOP8      
   ACE24C512          ACE24C512 @SOIC8      ACE24C512 @TSSOP8      ACE24C1024         
   ACE24C1024 @SOIC8      ACE24LC02          ACE24LC02 @SOIC8      ACE24LC02 @TSSOP8      
   ACE24LC04          ACE24LC04 @SOIC8      ACE24LC04 @TSSOP8      ACE24LC08          
   ACE24LC08 @SOIC8      ACE24LC08 @TSSOP8      ACE24LC16          ACE24LC16 @SOIC8      
   ACE24LC16 @TSSOP8      ACE93C46(x8)        ACE93C46(x8) @SOIC8     ACE93C46(x8) @TSSOP8    
   ACE93C46(x16)        ACE93C46(x16) @SOIC8    ACE93C46(x16) @TSSOP8    ACE93C56(x8)        
   ACE93C56(x8) @SOIC8     ACE93C56(x8) @TSSOP8    ACE93C56(x16)        ACE93C56(x16) @SOIC8    
   ACE93C56(x16) @TSSOP8    ACE93C66(x8)        ACE93C66(x8) @SOIC8     ACE93C66(x8) @TSSOP8    
   ACE93C66(x16)        ACE93C66(x16) @SOIC8    ACE93C66(x16) @TSSOP8    

 [ ACT ]   16 PCS

   93LC46(x8)         93LC46(x8) @SOIC8      93LC46(x16)         93LC46(x16) @SOIC8     
   93LC56(x8)         93LC56(x8) @SOIC8      93LC56(x16)         93LC56(x16) @SOIC8     
   93LC66(x8)         93LC66(x8) @SOIC8      93LC66(x16)         93LC66(x16) @SOIC8     
   93LC86(x8)         93LC86(x8) @SOIC8      93LC86(x16)         93LC86(x16) @SOIC8     

 [ ACTRANS ]   9 PCS

   AC39LV010 @PLCC32     AC39LV010 @TSOP32     AC39LV020 @PLCC32     AC39LV020 @TSOP32     
   AC39LV040 @PLCC32     AC39LV040 @TSOP32     AC39LV080 @TSOP40     AC39LV512 @PLCC32     
   AC39LV512 @TSOP32     

 [ ADVANCE GROUP ]   51 PCS

   AF24BC01          AF24BC01 @SOIC8       AF24BC01 @TSOP8       AF24BC02          
   AF24BC02 @SOIC8       AF24BC02 @TSOP8       AF24BC04          AF24BC04 @SOIC8       
   AF24BC04 @TSOP8       AF24BC08          AF24BC08 @SOIC8       AF24BC08 @TSOP8       
   AF24BC16          AF24BC16 @SOIC8       AF24BC16 @TSOP8       AF24C32           
   AF24C32 @SOIC8       AF24C32 @TSOP8       AF24C64           AF24C64 @SOIC8       
   AF24C64 @TSOP8       AF24C128          AF24C128 @SOIC8       AF24C128 @TSOP8       
   AF24C256          AF24C256 @SOIC8       AF24C256 @TSOP8       AF93C46(x8)         
   AF93C46(x8) @SOIC8     AF93C46(x8) @TSSOP8     AF93C46(x16)        AF93C46(x16) @SOIC8     
   AF93C46(x16) @TSSOP8    AF93C56(x8)         AF93C56(x8) @SOIC8     AF93C56(x8) @TSSOP8     
   AF93C56(x16)        AF93C56(x16) @SOIC8     AF93C56(x16) @TSSOP8    AF93C66(x8)         
   AF93C66(x8) @SOIC8     AF93C66(x8) @TSSOP8     AF93C66(x16)        AF93C66(x16) @SOIC8     
   AF93C66(x16) @TSSOP8    AF93C86(x8)         AF93C86(x8) @SOIC8     AF93C86(x8) @TSSOP8     
   AF93C86(x16)        AF93C86(x16) @SOIC8     AF93C86(x16) @TSSOP8    

 [ AiT Semi ]   12 PCS

   A24C02           A24C02 @SOIC8        A24C02 @TSOP8        A24C04           
   A24C04 @SOIC8        A24C04 @TSOP8        A24C08           A24C08 @SOIC8        
   A24C08 @TSOP8        A24C16           A24C16 @SOIC8        A24C16 @TSOP8        

 [ ALI(Acer) ]   2 PCS

   M8720            M8720 @PLCC32        

 [ ALLIANCE ]   20 PCS

   AS29F002T          AS29F002T @PLCC32      AS29F002T @TSOP32      AS29F002B          
   AS29F002B @PLCC32      AS29F002B @TSOP32      AS29LV160T @TSOP48     AS29LV160B @TSOP48     
   AS29F200B @TSOP48      AS29F200B @PSOP44      AS29F200T @TSOP48      AS29F200T @PSOP44      
   AS29LV400B @TSOP48     AS29LV400B @PSOP44     AS29LV400T @TSOP48     AS29LV400T @PSOP44     
   AS29LV800B @TSOP48     AS29LV800B @PSOP44     AS29LV800T @TSOP48     AS29LV800T @PSOP44     

 [ AMD ]   249 PCS

   AM2716B  @DIP24      AM2732B  @DIP24      AM2764A  @DIP28      AM2764A  @PLCC32     
   AM27128A  @DIP28      AM27128A  @PLCC32     AM27256  @DIP28      AM27256  @PLCC32     
   AM27512  @DIP28      AM27512  @PLCC32     AM27C64  @DIP28      AM27C64  @PLCC32     
   AM27C010  @DIP32      AM27C010  @PLCC32     AM27C020  @DIP32      AM27C020  @PLCC32     
   AM27C040  @DIP32      AM27C040  @PLCC32     AM27C080  @DIP32      AM27C080  @PLCC32     
   AM27C128  @DIP28      AM27C128  @PLCC32     AM27C256  @DIP28      AM27C256  @PLCC32     
   AM27C512  @DIP28      AM27C512  @PLCC32     AM27C1024 @DIP40      AM27C2048 @DIP40      
   AM27C4096 @DIP40      AM27LV010 @DIP32      AM27LV010 @PLCC32     AM27LV010 @TSOP32     
   AM27LV020 @DIP32      AM27LV020 @PLCC32     AM27LV020 @TSOP32     AM27LV020B @DIP32      
   AM27LV020B @PLCC32     AM27LV020B @TSOP32     AM27LV040 @DIP32      AM27LV040 @PLCC32     
   AM27LV040 @TSOP32     AM27LV080 @DIP32      AM27LV080 @PLCC32     AM27LV080 @TSOP32     
   AM27H010  @DIP32      AM27H010  @PLCC32     AM27H010  @TSOP32     AM27H256  @DIP28      
   AM27H256  @PLCC32     AM27HB010 @DIP32      AM27HB010 @PLCC32     AM27HB010 @TSOP32     
   AM28C16A @DIP24       AM28C16A @PLCC32      AM28C17A @DIP28       AM28C17A @PLCC32      
   AM28C17A @SOIC28      AM28C64A @DIP28       AM28C64A @PLCC32      AM28C64A @SOIC28      
   AM28C64AE @DIP28      AM28C64AE @PLCC32      AM28C64AE @SOIC28      AM28C64B @DIP28       
   AM28C64B @PLCC32      AM28C64B @SOIC28      AM28C64BE @DIP28      AM28C64BE @PLCC32      
   AM28C64BE @SOIC28      AM28F256          AM28F256 @PLCC32      AM28F256 @TSOP32      
   AM28F512          AM28F512 @PLCC32      AM28F512 @TSOP32      AM28F010          
   AM28F010 @PLCC32      AM28F010 @TSOP32      AM28F020          AM28F020 @PLCC32      
   AM28F020 @TSOP32      AM29BL162CB @SOP56     AM29BL802CB @SOP56     AM29DL161DB @TSOP48    
   AM29DL161DT @TSOP48    AM29DL162DB @TSOP48    AM29DL162DT @TSOP48    AM29DL163DB @TSOP48    
   AM29DL163DT @TSOP48    AM29DL164DB @TSOP48    AM29DL164DT @TSOP48    AM29DL322DB @TSOP48    
   AM29DL322DT @TSOP48    AM29DL322GB @TSOP48    AM29DL322GT @TSOP48    AM29DL323DB @TSOP48    
   AM29DL323DT @TSOP48    AM29DL323GB @TSOP48    AM29DL323GT @TSOP48    AM29DL324DB @TSOP48    
   AM29DL324DT @TSOP48    AM29DL324GB @TSOP48    AM29DL324GT @TSOP48    AM29DL400BB @TSOP48    
   AM29DL400BB @SOP44     AM29DL400BT @TSOP48    AM29DL400BT @SOP44     AM29DL800BB @TSOP48    
   AM29DL800BB @SOP44     AM29DL800BT @TSOP48    AM29DL800BT @SOP44     AM29F002B  @DIP32     
   AM29F002B  @PLCC32     AM29F002B  @TSOP32     AM29F002BB @DIP32     AM29F002BB @PLCC32     
   AM29F002BB @TSOP32     AM29F002BT @DIP32     AM29F002BT @PLCC32     AM29F002BT @TSOP32     
   AM29F002NB @DIP32     AM29F002NB @PLCC32     AM29F002NB @TSOP32     AM29F002NBB @DIP32     
   AM29F002NBB @PLCC32     AM29F002NBB @TSOP32     AM29F002NBT @DIP32     AM29F002NBT @PLCC32     
   AM29F002NBT @TSOP32     AM29F002NT @DIP32     AM29F002NT @PLCC32     AM29F002NT @TSOP32     
   AM29F002T  @DIP32     AM29F002T  @PLCC32     AM29F002T  @TSOP32     AM29F010  @DIP32     
   AM29F010  @PLCC32     AM29F010  @TSOP32     AM29F010B  @DIP32     AM29F010B  @PLCC32     
   AM29F010B  @TSOP32     AM29F016D  @TSOP40     AM29F040  @DIP32     AM29F040  @PLCC32     
   AM29F040  @TSOP32     AM29F040B  @DIP2      AM29F040B  @PLCC32     AM29F040B  @TSOP32     
   AM29F080  @TSOP40     AM29F080B  @TSOP40     AM29F100AB @TSOP48     AM29F100AB @SOP44     
   AM29F100AT @TSOP48     AM29F100AT @SOP44     AM29F100B  @TSOP48     AM29F100B  @SOP44     
   AM29F100T  @TSOP48     AM29F100T  @SOP44     AM29F160DB @TSOP48     AM29F160DT @TSOP48     
   AM29F200AB @TSOP48     AM29F200AB @SOP44     AM29F200AT @TSOP48     AM29F200AT @SOP44     
   AM29F200BB @TSOP48     AM29F200BB @SOP44     AM29F200BT @TSOP48     AM29F200BT @SOP44     
   AM29F400AB @TSOP48     AM29F400AB @SOP44     AM29F400AT @TSOP48     AM29F400AT @SOP44     
   AM29F400BB @TSOP48     AM29F400BB @SOP44     AM29F400BT @TSOP48     AM29F400BT @SOP44     
   AM29F800AB @TSOP48     AM29F800AB @SOP44     AM29F800AT @TSOP48     AM29F800AT @SOP44     
   AM29F800B  @TSOP48     AM29F800B  @SOP44     AM29F800BB @TSOP48     AM29F800BB @SOP44     
   AM29F800BT @TSOP48     AM29F800BT @SOP44     AM29F800T  @TSOP48     AM29F800T  @SOP44     
   AM29LV001B @PLCC32     AM29LV001B @TSOP32     AM29LV001BB @PLCC32     AM29LV001BB @TSOP32     
   AM29LV001BT @PLCC32     AM29LV001BT @TSOP32     AM29LV001T @PLCC32     AM29LV001T @TSOP32     
   AM29LV002B @TSOP40     AM29LV002T @TSOP40     AM29LV004B @TSOP40     AM29LV004BB @TSOP40     
   AM29LV004BT @TSOP40     AM29LV004T @TSOP40     AM29LV008B @TSOP40     AM29LV008BB @TSOP40     
   AM29LV008BT @TSOP40     AM29LV008T @TSOP40     AM29LV010B @PLCC32     AM29LV010B @TSOP32     
   AM29LV017  @TSOP40     AM29LV020B @PLCC32     AM29LV020B @TSOP32     AM29LV033C @TSOP40     
   AM29LV033M @TSOP40     AM29LV040B @PLCC32     AM29LV040B @TSOP32     AM29LV081  @TSOP40     
   AM29LV160BB @TSOP48    AM29LV160BT @TSOP48    AM29LV160DB @TSOP48    AM29LV160DT @TSOP48    
   AM29LV200B  @TSOP48    AM29LV200B  @SOP44     AM29LV200BB @TSOP48    AM29LV200BB @SOP44     
   AM29LV200BT @TSOP48    AM29LV200BT @SOP44     AM29LV200T  @SOP44     AM29LV200T  @TSOP48    
   AM29LV320DB @TSOP48    AM29LV320DT @TSOP48    AM29LV320MB @TSOP48    AM29LV320MT @TSOP48    
   AM29LV400B  @TSOP48    AM29LV400B  @SOP44     AM29LV400BB @TSOP48    AM29LV400BB @SOP44     
   AM29LV400BT @TSOP48    AM29LV400BT @SOP44     AM29LV400T  @TSOP48    AM29LV400T  @SOP44     
   AM29LV641D  @TSOP48    AM29LV800B  @TSOP48    AM29LV800B  @SOP44     AM29LV800BB @TSOP48    
   AM29LV800BB @SOP44     AM29LV800BT @TSOP48    AM29LV800BT @SOP44     AM29LV800T  @TSOP48    
   AM29LV800T  @SOP44     

 [ AMIC ]   204 PCS

   A25L05PT @DIP8       A25L05PT @SOP8       A25L05PT @TSOP8       A25L05PU @DIP8       
   A25L05PU @SOP8       A25L05PU @TSOP8       A25L10PT @DIP8       A25L10PT @SOP8       
   A25L10PT @TSOP8       A25L10PU @DIP8       A25L10PU @SOP8       A25L10PU @TSOP8       
   A25L20PT @DIP8       A25L20PT @SOP8       A25L20PT @TSOP8       A25L20PU @DIP8       
   A25L20PU @SOP8       A25L20PU @TSOP8       A25L40PT @DIP8       A25L40PT @SOP8       
   A25L40PT @SOP16       A25L40PU @DIP8       A25L40PU @SOP8       A25L40PU @SOP16       
   A25L80PT @DIP8       A25L80PT @SOP8       A25L80PT @SOP16       A25L80PU @DIP8       
   A25L80PU @SOP8       A25L80PU @SOP16       A25L16PT @DIP8       A25L16PT @SOP8       
   A25L16PT @SOP16       A25L16PU @DIP8       A25L16PU @SOP8       A25L16PU @SOP16       
   A25L512 @DIP8       A25L512 @SOP8       A25L512 @TSOP8       A25L010 @DIP8       
   A25L010 @SOP8       A25L010 @TSOP8       A25L020 @DIP8       A25L020 @SOP8       
   A25L020 @TSOP8       A25L040 @DIP8       A25L040 @SOP8       A25L040 @TSOP8       
   A25L080 @DIP8       A25L080 @SOP8       A25L080 @TSOP8       A25L016 @DIP8       
   A25L016 @SOP8       A25L016 @SOP16       A25L032 @DIP8       A25L032 @SOP8       
   A25L032 @SOP16       A25LQ16  @DIP8       A25LQ16  @SOP8       A25LQ16  @SOP16      
   A25LQ32A @DIP8       A25LQ32A @SOP8       A25LQ32A @SOP16      A27020  @DIP32      
   A27020  @TSOP32      A27020L  @PLCC32      A276308  @DIP28      A276308  @SOP28      
   A276308L @PLCC32      A276308A @DIP28      A276308A @SOP28      A276308AL @PLCC32      
   A278308  @DIP28      A278308L @PLCC32      A278308A @DIP28      A278308AL @PLCC32      
   A29001T           A29001T @PLCC32      A29001T @TSOP32      A29001U           
   A29001U @PLCC32      A29001U @TSOP32      A290011T          A290011T @PLCC32      
   A290011T @TSOP32      A290011U          A290011U @PLCC32      A290011U @TSOP32      
   A29002T           A29002T @PLCC32      A29002T @TSOP32      A29002U           
   A29002U @PLCC32      A29002U @TSOP32      A290021T          A290021T @PLCC32      
   A290021T @TSOP32      A290021U          A290021U @PLCC32      A290021U @TSOP32      
   A29512           A29512  @PLCC32      A29512  @TSOP32      A29512A           
   A29512A @PLCC32      A29512A @TSOP32      A29010           A29010  @PLCC32      
   A29010  @TSOP32      A29040           A29040  @PLCC32      A29040  @TSOP32      
   A29040A           A29040A @PLCC32      A29040A @TSOP32      A29040B           
   A29040B @PLCC32      A29040B @TSOP32      A29400TV  @TSOP48     A29400TM  @SOP44      
   A29400UV  @TSOP48     A29400UM  @SOP44      A29800TV  @TSOP48     A29800TM  @SOP44      
   A29800UV  @TSOP48     A29800UM  @SOP44      A29801TV  @TSOP48     A29801TM  @SOP44      
   A29801UV  @TSOP48     A29801UM  @SOP44      A29DL162TV @TSOP48     A29DL162UV @TSOP48     
   A29DL163TV @TSOP48     A29DL163UV @TSOP48     A29DL164TV @TSOP48     A29DL164UV @TSOP48     
   A29DL322TV @TSOP48     A29DL322UV @TSOP48     A29DL323TV @TSOP48     A29DL323UV @TSOP48     
   A29DL324TV @TSOP48     A29DL324UV @TSOP48     A29L040  @DIP32      A29L040  @PLCC32     
   A29L040  @TSOP32     A29L040A  @DIP32      A29L040A  @PLCC32     A29L040A  @TSOP32     
   A29L004ATL @PLCC32     A29L004ATV @TSOP32     A29L004ATW @TSOP40     A29L004ATX @TSOP32     
   A29L004ATY @TSOP32     A29L004AUL @PLCC32     A29L004AUV @TSOP32     A29L004AUW @TSOP40     
   A29L004AUX @TSOP32     A29L004AUY @TSOP32     A29L004TL @PLCC32     A29L004TV @TSOP32     
   A29L004TW @TSOP40     A29L004TX @TSOP32     A29L004UL @PLCC32     A29L004UV @TSOP32     
   A29L004UW @TSOP40     A29L004UX @TSOP32     A29L008TV @TSOP40     A29L008UV @TSOP40     
   A29L008ATV @TSOP40     A29L008AUV @TSOP40     A29L400TV  @TSOP48     A29L400TM  @SOP44     
   A29L400UV  @TSOP48     A29L400UM  @SOP44     A29L400ATV @TSOP48     A29L400ATM @SOP44     
   A29L400AUM @SOP44     A29L400AUV @TSOP48     A29L800TV  @TSOP48     A29L800TM  @SOP44     
   A29L800UV  @TSOP48     A29L800UM  @SOP44     A29L800ATV @TSOP48     A29L800ATM @SOP44     
   A29L800AUV @TSOP48     A29L800AUM @SOP44     A29L160TV  @TSOP48     A29L160UV  @TSOP48     
   A29L160ATV @TSOP48     A29L160AUV @TSOP48     A29L320TV  @TSOP48     A29L320UV  @TSOP48     
   A29L320ATV @TSOP48     A29L320AUV @TSOP48     A29L640TV  @TSOP48     A29L640UV  @TSOP48     
   A49LF004TL @PLCC32     A49LF004TX @TSOP32     A49LF040TL @PLCC32     A49LF040TX @TSOP32     
   A49LF040ATL @PLCC32     A49LF040ATX @TSOP32     A49FL004TL @PLCC32     A49FL004TX @TSOP32     

 [ ANACHIP ]   60 PCS

   27CX010  @DIP32      27CX010  @PLCC32      27CX256  @DIP28      27CX256  @PLCC32      
   93C46            93C46 @SOIC8        93C46A           93C46A @SOIC8        
   93C56A           93C56A @SOIC8        93C66A           93C66A @SOIC8        
   93CX46           93CX46 @SOIC8        93CX56           93CX56 @SOIC8        
   93CX66           93CX66 @SOIC8        AM24LC02          AM24LC02 @SOIC8       
   AM24LC02 @TSSOP8      AM24LC04          AM24LC04 @SOIC8       AM24LC04 @TSSOP8      
   AM24LC08          AM24LC08 @SOIC8       AM24LC08 @TSSOP8      AM24LC16          
   AM24LC16 @SOIC8       AM24LC16 @TSSOP8      AM24LC21          AM24LC21 @SOIC8       
   AM24LC21 @TSSOP8      AM24LC21B          AM24LC21B @SOIC8      AM24LC21B @TSSOP8      
   AM93LC46(x8)        AM93LC46(x8) @SOIC8     AM93LC46(x8) @TSOP8     AM93LC46(x16)        
   AM93LC46(x16) @SOIC8    AM93LC46(x16) @TSOP8    AM93LC56(x8)        AM93LC56(x8) @SOIC8     
   AM93LC56(x8) @TSOP8     AM93LC56(x16)        AM93LC56(x16) @SOIC8    AM93LC56(x16) @TSOP8    
   AM93LC66(x8)        AM93LC66(x8) @SOIC8     AM93LC66(x8) @TSOP8     AM93LC66(x16)        
   AM93LC66(x16) @SOIC8    AM93LC66(x16) @TSOP8    AM93LC86(x8)        AM93LC86(x8) @SOIC8     
   AM93LC86(x8) @TSOP8     AM93LC86(x16)        AM93LC86(x16) @SOIC8    AM93LC86(x16) @TSOP8    

 [ APLUS FLASH ]   105 PCS

   AF24BC01          AF24BC01 @SOIC8       AF24BC01 @TSSOP8      AF24BC02          
   AF24BC02 @SOIC8       AF24BC02 @TSSOP8      AF24BC04          AF24BC04 @SOIC8       
   AF24BC04 @TSSOP8      AF24BC08          AF24BC08 @SOIC8       AF24BC08 @TSSOP8      
   AF24BC16          AF24BC16 @SOIC8       AF24BC16 @TSSOP8      AF24BC32          
   AF24BC32 @SOIC8       AF24BC32 @TSSOP8      AF24BC64          AF24BC64 @SOIC8       
   AF24BC64 @TSSOP8      AF24BC128          AF24BC128 @SOIC8      AF24BC128 @TSSOP8      
   AF24BC256          AF24BC256 @SOIC8      AF24BC256 @TSSOP8      AF24C32           
   AF24C32 @SOIC8       AF24C32 @TSSOP8       AF24C64           AF24C64 @SOIC8       
   AF24C64 @TSSOP8       AF24C128          AF24C128 @SOIC8       AF24C128 @TSSOP8      
   AF24C256          AF24C256 @SOIC8       AF24C256 @TSSOP8      AF25BC08          
   AF25BC08 @SOIC8       AF25BC08 @TSSOP8      AF25BC16          AF25BC16 @SOIC8       
   AF25BC16 @TSSOP8      AF25BC32          AF25BC32 @SOIC8       AF25BC32 @TSSOP8      
   AF25BC64          AF25BC64 @SOIC8       AF25BC64 @TSSOP8      AF25BC128          
   AF25BC128 @SOIC8      AF25BC128 @TSSOP8      AF25BC256          AF25BC256 @SOIC8      
   AF25BC256 @TSSOP8      AF93BC46(x8)        AF93BC46(x8) @SOIC8     AF93BC46(x8) @TSOP8     
   AF93BC46(x16)        AF93BC46(x16) @SOIC8    AF93BC46(x16) @TSOP8    AF93BC56(x8)        
   AF93BC56(x8) @SOIC8     AF93BC56(x8) @TSOP8     AF93BC56(x16)        AF93BC56(x16) @SOIC8    
   AF93BC56(x16) @TSOP8    AF93BC66(x8)        AF93BC66(x8) @SOIC8     AF93BC66(x8) @TSOP8     
   AF93BC66(x16)        AF93BC66(x16) @SOIC8    AF93BC66(x16) @TSOP8    AF93BC86(x8)        
   AF93BC86(x8) @SOIC8     AF93BC86(x8) @TSOP8     AF93BC86(x16)        AF93BC86(x16) @SOIC8    
   AF93BC86(x16) @TSOP8    AF93C46(x8)         AF93C46(x8) @SOIC8     AF93C46(x8) @TSOP8     
   AF93C46(x16)        AF93C46(x16) @SOIC8     AF93C46(x16) @TSOP8     AF93C56(x8)         
   AF93C56(x8) @SOIC8     AF93C56(x8) @TSOP8     AF93C56(x16)        AF93C56(x16) @SOIC8     
   AF93C56(x16) @TSOP8     AF93C66(x8)         AF93C66(x8) @SOIC8     AF93C66(x8) @TSOP8     
   AF93C66(x16)        AF93C66(x16) @SOIC8     AF93C66(x16) @TSOP8     AF93C86(x8)         
   AF93C86(x8) @SOIC8     AF93C86(x8) @TSOP8     AF93C86(x16)        AF93C86(x16) @SOIC8     
   AF93C86(x16) @TSOP8     

 [ ARTSCHIP ]   42 PCS

   24AA02           24AA02 @SOIC8        24AA02 @TSSOP8       24LC01A           
   24LC01A @SOIC8       24LC01A @TSSOP8       24LC01B           24LC01B @SOIC8       
   24LC01B @TSSOP8       24LC02A           24LC02A @SOIC8       24LC02A @TSSOP8       
   24LC02B           24LC02B @SOIC8       24LC02B @TSSOP8       24LC04A           
   24LC04A @SOIC8       24LC04A @TSSOP8       24LC04B           24LC04B @SOIC8       
   24LC04B @TSSOP8       24LC08A           24LC08A @SOIC8       24LC08A @TSSOP8       
   24LC08B           24LC08B @SOIC8       24LC08B @TSSOP8       24LC16A           
   24LC16A @SOIC8       24LC16A @TSSOP8       24LC32           24LC32 @SOIC8        
   24LC32 @TSSOP8       24LC64           24LC64 @SOIC8        24LC64 @TSSOP8       
   24LC128           24LC128 @SOIC8       24LC128 @TSSOP8       24LC256           
   24LC256 @SOIC8       24LC256 @TSSOP8       

 [ ASAHI KASEI(AKM) ]   44 PCS

   AK93C45           AK93C45F @SOP8       AK93C45AV @TSSOP8      AK93C45AF @SOP8       
   AK93C45BH @MSOP8      AK93C45BL @SON8       AK93C45CT @TMSOP8      AK93C45CL @SON8       
   AK93C45CU @USON8      AK93C46           AK93C46F @SOP8       AK93C46M          
   AK93C46MF @SOP8       AK93C55           AK93C55F @SOP8       AK93C55AV @TSSOP8      
   AK93C55AF @SOP8       AK93C55BH @MSOP8      AK93C55BL @SON8       AK93C55CT @TMSOP8      
   AK93C55CL @SON8       AK93C55CU @USON8      AK93C56           AK93C56F @SOP8       
   AK93C65           AK93C65F @SOP8       AK93C65AV @TSSOP8      AK93C65AF @SOP8       
   AK93C65BH @MSOP8      AK93C65BL @SON8       AK93C65CT @TMSOP8      AK93C65CL @SON8       
   AK93C65CU @USON8      AK93C66           AK93C66F @SOP8       AK93C75           
   AK93C75F @SOP8       AK93C75AV @TSSOP8      AK93C75AF @SOP8       AK93C75BH @MSOP8      
   AK93C85AM @SSOP8      AK93C85AF @SOP8       AK93C95AF @SOP8       AK93C10AF @SOP8       

 [ ASD ]   12 PCS

   AE29F1008 @DIP32      AE29F1008 @PLCC32      AE29F1008 @TSOP32      AE29F2008 @DIP32      
   AE29F2008 @PLCC32      AE29F2008 @TSOP32      AE29F4008 @DIP32      AE29F4008 @PLCC32      
   AE29F4008 @TSOP32      AE49F2008 @DIP32      AE49F2008 @PLCC32      AE49F2008 @TSOP32      

 [ ASI ]   20 PCS

   AX24C02           AX24C02 @SOIC8       AX24C04           AX24C04 @SOIC8       
   AX24C08           AX24C08 @SOIC8       AX24C16           AX24C16 @SOIC8       
   SMJ27C010A @DIP32      SMJ27C010A @PLCC32     SMJ27C010A @TSOP32     SMJ27C040 @DIP32      
   SMJ27C040 @PLCC32      SMJ27C040 @TSOP32      SMJ27C128 @DIP28      SMJ27C128 @PLCC32      
   SMJ27C256 @DIP28      SMJ27C256 @PLCC32      SMJ27C512 @DIP28      SMJ27C512 @PLCC32      

 [ ATC ]   60 PCS

   ATC24C02          ATC24C02 @SOIC8       ATC24C02 @TSSOP8      ATC24C04          
   ATC24C04 @SOIC8       ATC24C04 @TSSOP8      ATC24C08          ATC24C08 @SOIC8       
   ATC24C08 @TSSOP8      ATC24C16          ATC24C16 @SOIC8       ATC24C16 @TSSOP8      
   ATC24LC02          ATC24LC02 @SOIC8      ATC24LC02 @TSSOP8      ATC24LC04          
   ATC24LC04 @SOIC8      ATC24LC04 @TSSOP8      ATC24LC08          ATC24LC08 @SOIC8      
   ATC24LC08 @TSSOP8      ATC24LC16          ATC24LC16 @SOIC8      ATC24LC16 @TSSOP8      
   ATC93C46(x8)        ATC93C46(x8) @SOIC8    ATC93C46(x16)        ATC93C46(x16) @SOIC8    
   ATC93C46R(x8) @SOIC8    ATC93C46R(x16) @SOIC8    ATC93C56(x8)        ATC93C56(x8) @SOIC8    
   ATC93C56(x16)        ATC93C56(x16) @SOIC8    ATC93C56R(x8) @SOIC8    ATC93C56R(x16) @SOIC8    
   ATC93C66(x8)        ATC93C66(x8) @SOIC8    ATC93C66(x16)        ATC93C66(x16) @SOIC8    
   ATC93C66R(x8) @SOIC8    ATC93C66R(x16) @SOIC8    ATC93LC46(x8)        ATC93LC46(x8) @SOIC8    
   ATC93LC46(x16)       ATC93LC46(x16) @SOIC8   ATC93LC46R(x8) @SOIC8    ATC93LC46R(x16) @SOIC8   
   ATC93LC56(x8)        ATC93LC56(x8) @SOIC8    ATC93LC56(x16)       ATC93LC56(x16) @SOIC8   
   ATC93LC56R(x8) @SOIC8    ATC93LC56R(x16) @SOIC8   ATC93LC66(x8)        ATC93LC66(x8) @SOIC8    
   ATC93LC66(x16)       ATC93LC66(x16) @SOIC8   ATC93LC66R(x8) @SOIC8    ATC93LC66R(x16) @SOIC8   

 [ ATMEL ]   1183 PCS

   AT24C01           AT24C01 @MSOP8       AT24C01 @SOIC8       AT24C01 @TSSOP8       
   AT24C01A          AT24C01A @MAP8       AT24C01A @SOIC8       AT24C01A @TSSOP8      
   AT24C01B          AT24C01B @MAP8       AT24C01B @SOIC8       AT24C01B @TSSOP8      
   AT24C02           AT24C02 @SOIC8       AT24C02 @TSSOP8       AT24C02A          
   AT24C02A @SOIC8       AT24C02A @TSSOP8      AT24C02B          AT24C02B @MAP8       
   AT24C02B @SOIC8       AT24C02B @TSSOP8      AT24C02C          AT24C02C @SOIC8       
   AT24C02C @TSSOP8      AT24C04           AT24C04 @MAP8        AT24C04 @SOIC8       
   AT24C04 @TSSOP8       AT24C04A          AT24C04A @MAP8       AT24C04A @SOIC8       
   AT24C04A @TSSOP8      AT24C04B          AT24C04B @MAP8       AT24C04B @SOIC8       
   AT24C04B @TSSOP8      AT24C08           AT24C08 @MAP8        AT24C08 @SOIC8       
   AT24C08 @TSSOP8       AT24C08A          AT24C08A @MAP8       AT24C08A @SOIC8       
   AT24C08A @TSSOP8      AT24C08B          AT24C08B @MAP8       AT24C08B @SOIC8       
   AT24C08B @TSSOP8      AT24C16           AT24C16 @SOIC8       AT24C16 @TSSOP8       
   AT24C16A          AT24C16A @MAP8       AT24C16A @SOIC8       AT24C16A @TSSOP8      
   AT24C16B          AT24C16B @MAP8       AT24C16B @SOIC8       AT24C16B @TSSOP8      
   AT24C21           AT24C21 @SOIC8       AT24C32           AT24C32 @SOIC8       
   AT24C32 @TSSOP8       AT24C32A          AT24C32A @MAP8       AT24C32A @SOIC8       
   AT24C32A @TSSOP8      AT24C32C          AT24C32C @MAP8       AT24C32C @SOIC8       
   AT24C32C @TSSOP8      AT24C32D          AT24C32D @SOIC8       AT24C32D @TSSOP8      
   AT24C64           AT24C64 @SOIC8       AT24C64 @TSSOP8       AT24C64A          
   AT24C64A @MAP8       AT24C64A @SOIC8       AT24C64A @TSSOP8      AT24C64B          
   AT24C64B @SOIC8       AT24C64B @TSSOP8      AT24C64C          AT24C64C @MAP8       
   AT24C64C @SOIC8       AT24C64C @TSSOP8      AT24C64D          AT24C64D @SOIC8       
   AT24C64D @TSSOP8      AT24C128          AT24C128 @MAP8       AT24C128 @SOIC8       
   AT24C128 @TSSOP8      AT24C128 (3.3V)       AT24C128 (3.3V) @MAP8    AT24C128 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C128 (3.3V) @TSSOP8   AT24C128B          AT24C128B @MAP8       AT24C128B @SOIC8      
   AT24C128B @TSSOP8      AT24C256          AT24C256 @MAP8       AT24C256 @SOIC8       
   AT24C256 @TSSOP8      AT24C256 (3.3V)       AT24C256 (3.3V) @MAP8    AT24C256 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C256 (3.3V) @TSSOP8   AT24C256B          AT24C256B @MAP8       AT24C256B @SOIC8      
   AT24C256B @TSSOP8      AT24C512          AT24C512 @MAP8       AT24C512 @SOIC8       
   AT24C512 @TSSOP8      AT24C512 (3.3V)       AT24C512 (3.3V) @MAP8    AT24C512 (3.3V) @SOIC8   
   AT24C512 (3.3V) @TSSOP8   AT24C512B          AT24C512B @MAP8       AT24C512B @SOIC8      
   AT24C512B @TSSOP8      AT24C512C          AT24C512C @TSSOP8      AT24C512C @SOIC8      
   AT24C1024          AT24C1024 @SOIC8      AT24C1024B         AT24C1024B @SOIC8      
   AT24HC02B          AT24HC02B @SOIC8      AT24HC02B @TSSOP8      AT24RF08A @SOIC8      
   AT24RF08B @SOIC8      AT24RF08C @SOIC8      AT25010           AT25010 @SOIC8       
   AT25010-1.8         AT25010-1.8 @SOIC8     AT25010A          AT25010A @SOIC8       
   AT25010A @TSSOP8      AT25020           AT25020 @SOIC8       AT25020-1.8         
   AT25020-1.8 @SOIC8     AT25020A          AT25020A @SOIC8       AT25020A @TSSOP8      
   AT25040           AT25040 @SOIC8       AT25040-1.8         AT25040-1.8 @SOIC8     
   AT25040A          AT25040A @SOIC8       AT25040A @TSSOP8      AT25080           
   AT25080 @SOIC8       AT25080-1.8         AT25080-1.8 @SOIC8     AT25080A          
   AT25080A @SOIC8       AT25080A @TSSOP8      AT25080B          AT25080B @SOIC8       
   AT25080B @TSSOP8      AT25160           AT25160 @SOIC8       AT25160-1.8         
   AT25160-1.8 @SOIC8     AT25160A          AT25160A @SOIC8       AT25160B          
   AT25160B @MAP8       AT25160B @SOIC8       AT25160B @TSSOP8      AT25320           
   AT25320 @SOIC8       AT25320-1.8         AT25320-1.8 @SOIC8     AT25320A          
   AT25320A @SOIC8       AT25320B          AT25320B @MAP8       AT25320B @SOIC8       
   AT25320B @TSSOP8      AT25640           AT25640 @SOIC8       AT25640-1.8         
   AT25640-1.8 @SOIC8     AT25640A          AT25640A @SOIC8       AT25640B          
   AT25640B @SOIC8       AT25640B @TSSOP8      AT25128           AT25128 @SOIC8       
   AT25128-1.8         AT25128-1.8 @SOIC8     AT25128A          AT25128A @SOIC8       
   AT25128B          AT25128B @SOIC8       AT25128B @TSSOP8      AT25256           
   AT25256 @SOIC8       AT25256-1.8         AT25256-1.8 @SOIC8     AT25256A          
   AT25256A @SOIC8       AT25256B          AT25256B @SOIC8       AT25256B @TSSOP8      
   AT25512           AT25512 @SOIC8       AT25512 @TSSOP8       AT25512-1.8         
   AT25512-1.8 @SOIC8     AT25512-1.8 @TSSOP8     AT25DF021          AT25DF021 @SOIC8      
   AT25DF021 @UDFN8      AT25DF041          AT25DF041 @SOIC8      AT25DF041 @UDFN8      
   AT25DF041A         AT25DF041A @SOIC8      AT25DF041A @UDFN8      AT25DF081          
   AT25DF081 @SOIC8      AT25DF081 @UDFN8      AT25DF081A         AT25DF081A @SOIC8      
   AT25DF081A @UDFN8      AT25DF161          AT25DF161 @SOIC8      AT25DF161 @UDFN8      
   AT25DF321          AT25DF321  @SOIC8     AT25DF321A         AT25DF321A @SOIC8     
   AT25DF321A @UDFN8     AT25F512          AT25F512 @SOIC8      AT25F512 @VQFPN8      
   AT25F512A          AT25F512A @SOIC8      AT25F512A @VQFPN8      AT25F1024          
   AT25F1024 @SOIC8      AT25F1024 @VQFPN8     AT25F1024A         AT25F1024A @SOIC8      
   AT25F1024A @VQFPN8     AT25F2048          AT25F2048 @SOIC8      AT25F2048 @VQFPN8     
   AT25F2048A         AT25F2048A @SOIC8      AT25F2048A @VQFPN8     AT25F4096          
   AT25F4096 @SOIC8      AT25F4096 @VQFPN8     AT25F4096A         AT25F4096A @SOIC8      
   AT25F4096A @VQFPN8     AT25HP256          AT25HP256 @SOIC8      AT25HP256-1.8        
   AT25HP256-1.8 @SOIC8    AT25HP512          AT25HP512 @SOIC8      AT25HP512-1.8        
   AT25HP512-1.8 @SOIC8    AT26DF081  @SOIC8     AT26DF081  @UDFN8     AT26DF081A @SOIC8     
   AT26DF081A @UDFN8     AT26DF161  @SOIC8     AT26DF161  @UDFN8     AT26DF161A @SOIC8     
   AT26DF161A @UDFN8     AT26DF321          AT26DF321  @SOIC8     AT26DF321  @SOIC16     
   AT26DF321A         AT26DF321A @SOIC8     AT26DF321A @SOIC16     AT26F004          
   AT26F004 @MLF8       AT26F004 @SOIC8       AT2732A @DIP24       AT27256 @DIP28       
   AT27256 @PLCC32       AT27C010 @DIP32       AT27C010 @PLCC32      AT27C010 @TSOP32      
   AT27C010L @DIP32      AT27C010L @PLCC32      AT27C010L @TSOP32      AT27C020 @DIP32       
   AT27C020 @PLCC32      AT27C020 @TSOP32      AT27C040 @DIP32       AT27C040 @PLCC32      
   AT27C040 @TSOP32      AT27C080 @DIP32       AT27C080 @PLCC32      AT27C080 @TSOP32      
   AT27C128 @DIP28      AT27C128 @PLCC32      AT27C256 @DIP28      AT27C256 @PLCC32      
   AT27C256R @DIP28      AT27C256R @PLCC32      AT27C256R @SOIC28      AT27C512 @DIP28      
   AT27C512 @PLCC32      AT27C512R @DIP28      AT27C512R @PLCC32      AT27C512R @SOIC28      
   AT27C1024 @DIP40      AT27C1024L @DIP40      AT27C2048 @DIP40      AT27C4096 @DIP40      
   AT27HC256          AT27HC256  @PLCC32     AT27HC256L         AT27HC256L @PLCC32     
   AT27HC256R         AT27HC256R @PLCC32     AT27HC256RL         AT27HC256RL @PLCC32     
   AT27HC1024 @DIP40     AT27BV010          AT27BV010 @PLCC32      AT27BV010 @TSOP32      
   AT27BV010 @VSOP32      AT27BV020          AT27BV020 @PLCC32      AT27BV020 @TSOP32      
   AT27BV020 @VSOP32      AT27BV040          AT27BV040 @PLCC32      AT27BV040 @TSOP32      
   AT27BV040 @VSOP32      AT27BV256          AT27BV256 @PLCC32      AT27BV256 @SOIC28      
   AT27BV512          AT27BV512 @PLCC32      AT27BV512 @SOIC28      AT27BV1024 @DIP40      
   AT27BV2048 @DIP40      AT27BV4096 @DIP40      AT27LV010          AT27LV010 @PLCC32      
   AT27LV010 @TSOP32      AT27LV010 @VSOP32      AT27LV010A         AT27LV010A @PLCC32     
   AT27LV010A @TSOP32     AT27LV010A @VSOP32     AT27LV020          AT27LV020 @PLCC32      
   AT27LV020 @TSOP32      AT27LV020 @VSOP32      AT27LV020A         AT27LV020A @PLCC32     
   AT27LV020A @TSOP32     AT27LV020A @VSOP32     AT27LV040          AT27LV040 @PLCC32      
   AT27LV040 @TSOP32      AT27LV040 @VSOP32      AT27LV040A         AT27LV040A @PLCC32     
   AT27LV040A @TSOP32     AT27LV040A @VSOP32     AT27LV256A         AT27LV256A @PLCC32     
   AT27LV256A @SOIC28     AT27LV256R         AT27LV256R @PLCC32     AT27LV256R @SOIC28     
   AT27LV512A         AT27LV512A @PLCC32     AT27LV512A @SOIC28     AT27LV512R         
   AT27LV512R @PLCC32     AT27LV512R @SOIC28     AT27LV1024 @DIP40      AT27LV2048 @DIP40      
   AT27LV4096 @DIP40      AT28BV64          AT28BV64 @PLCC32      AT28BV64 @SOIC28      
   AT28BV64B          AT28BV64B @PLCC32      AT28BV64B @SOIC28      AT28BV256          
   AT28BV256 @PLCC32      AT28C010          AT28C010 @PLCC32      AT28C010 @TSOP32      
   AT28C010E          AT28C010E @PLCC32      AT28C010E @TSOP32      AT28C04 @DIP24       
   AT28C04 @PLCC32       AT28C04 @SOIC24       AT28C04E @DIP24       AT28C04E @PLCC32      
   AT28C04E @SOIC24      AT28C04F @DIP24       AT28C04F @PLCC32      AT28C04F @SOIC24      
   AT28C040          AT28C040 @PLCC32      AT28C040 @TSOP32      AT28C040E          
   AT28C040E @PLCC32      AT28C040E @TSOP32      AT28C16 @DIP24       AT28C16 @PLCC32       
   AT28C16 @SOIC24       AT28C16E @DIP24       AT28C16E @PLCC32      AT28C16E @SOIC24      
   AT28C16F @DIP24       AT28C16F @PLCC32      AT28C16F @SOIC24      AT28C17           
   AT28C17 @PLCC32       AT28C17 @SOIC28       AT28C17E          AT28C17E @PLCC32      
   AT28C17E @SOIC28      AT28C17F          AT28C17F @PLCC32      AT28C17F @SOIC28      
   AT28C256          AT28C256 @PLCC32      AT28C256 @SOIC28      AT28C256E          
   AT28C256E @PLCC32      AT28C256E @SOIC28      AT28C256F          AT28C256F @PLCC32      
   AT28C256F @SOIC28      AT28C64           AT28C64 @PLCC32       AT28C64 @SOIC28       
   AT28C64B          AT28C64B @PLCC32      AT28C64B @SOIC28      AT28C64E          
   AT28C64E @PLCC32      AT28C64E @SOIC28      AT28C64F          AT28C64F @PLCC32      
   AT28C64F @SOIC28      AT28HC04          AT28HC04 @PLCC32      AT28HC16          
   AT28HC16L          AT28HC256          AT28HC256 @PLCC32      AT28HC256E         
   AT28HC256E @PLCC32     AT28HC256F         AT28HC256F @PLCC32     AT28HC256L         
   AT28HC256L @PLCC32     AT28HC64          AT28HC64 @PLCC32      AT28HC64 @SOIC28      
   AT28HC64B          AT28HC64B @PLCC32      AT28HC64B @SOIC28      AT28HC64BF         
   AT28HC64BF @PLCC32     AT28HC64BF @SOIC28     AT28HC64L          AT28HC64L @PLCC32      
   AT28HC64L @SOIC28      AT28LV64          AT28LV64 @PLCC32      AT28LV64 @SOIC28      
   AT28LV64B          AT28LV64B @PLCC32      AT28LV64B @SOIC28      AT28LV256          
   AT28LV256 @PLCC32      AT28LV010          AT28LV010 @PLCC32      AT28LV010 @TSOP32      
   AT28MC010          AT28MC010 @PLCC32      AT28MC010 @TSOP32      AT28MC020          
   AT28MC020 @PLCC32      AT28MC020 @TSOP32      AT28MC040          AT28MC040 @PLCC32      
   AT28MC040 @TSOP32      AT28PC64          AT28PC64 @PLCC32      AT28PC64 @SOIC28      
   AT28PC64E          AT28PC64E @PLCC32      AT28PC64E @SOIC28      AT29BV010A         
   AT29BV010A @PLCC32     AT29BV010A @TSOP32     AT29BV020          AT29BV020 @PLCC32     
   AT29BV020 @TSOP32     AT29BV040          AT29BV040 @PLCC32     AT29BV040 @TSOP32     
   AT29BV040A         AT29BV040A @PLCC32     AT29BV040A @TSOP32     AT29C256 @DIP28       
   AT29C257          AT29C257 @PLCC32      AT29C512          AT29C512 @PLCC32      
   AT29C512 @TSOP32      AT29C010A          AT29C010A @PLCC32      AT29C010A @TSOP32      
   AT29C020          AT29C020 @PLCC32      AT29C020 @TSOP32      AT29C040          
   AT29C040 @PLCC32      AT29C040 @TSOP32      AT29C040A          AT29C040A @PLCC32      
   AT29C040A @TSOP32      AT29LV256 @DIP28      AT29LV512          AT29LV512 @PLCC32     
   AT29LV512 @TSOP32     AT29LV010A         AT29LV010A @PLCC32     AT29LV010A @TSOP32     
   AT29LV020          AT29LV020 @PLCC32     AT29LV020 @TSOP32     AT29LV040          
   AT29LV040 @PLCC32     AT29LV040 @TSOP32     AT29LV040A         AT29LV040A @PLCC32     
   AT29LV040A @TSOP32     AT45DB011B @ICSP      AT45DB021B @ICSP      AT45DB041B @ICSP      
   AT45DB081B @ICSP      AT45DB161B @ICSP      AT45DB011D[Page264] @ICSP  AT45DB011D[Page256] @ICSP  
   AT45DB021D[Page264] @ICSP  AT45DB021D[Page256] @ICSP  AT45DB041D[Page264] @ICSP  AT45DB041D[Page256] @ICSP  
   AT45DB081D[Page264] @ICSP  AT45DB081D[Page256] @ICSP  AT45DB161D[Page528] @ICSP  AT45DB161D[Page512] @ICSP  
   AT49BV001          AT49BV001  @PLCC32     AT49BV001  @TSOP32     AT49BV001  @VSOP32     
   AT49BV001A         AT49BV001A  @PLCC32    AT49BV001A  @TSOP32    AT49BV001A  @VSOP32    
   AT49BV001AN         AT49BV001AN @PLCC32    AT49BV001AN @TSOP32    AT49BV001AN @VSOP32    
   AT49BV001ANT        AT49BV001ANT @PLCC32    AT49BV001ANT @TSOP32    AT49BV001ANT @VSOP32    
   AT49BV001AT         AT49BV001AT @PLCC32    AT49BV001AT @TSOP32    AT49BV001AT @VSOP32    
   AT49BV001N         AT49BV001N @PLCC32     AT49BV001N @TSOP32     AT49BV001N @VSOP32     
   AT49BV001NT         AT49BV001NT @PLCC32     AT49BV001NT @TSOP32     AT49BV001NT @VSOP32     
   AT49BV001T         AT49BV001T @PLCC32     AT49BV001T @TSOP32     AT49BV001T @VSOP32     
   AT49BV002          AT49BV002  @PLCC32    AT49BV002  @TSOP32    AT49BV002  @VSOP32    
   AT49BV002A         AT49BV002A  @PLCC32    AT49BV002A  @TSOP32    AT49BV002A  @VSOP32    
   AT49BV002AN         AT49BV002AN @PLCC32    AT49BV002AN @TSOP32    AT49BV002AN @VSOP32    
   AT49BV002ANT        AT49BV002ANT @PLCC32    AT49BV002ANT @TSOP32    AT49BV002ANT @VSOP32    
   AT49BV002AT         AT49BV002AT @PLCC32    AT49BV002AT @TSOP32    AT49BV002AT @VSOP32    
   AT49BV002N         AT49BV002N  @PLCC32    AT49BV002N  @TSOP32    AT49BV002N  @VSOP32    
   AT49BV002NT         AT49BV002NT @PLCC32    AT49BV002NT @TSOP32    AT49BV002NT @VSOP32    
   AT49BV002T         AT49BV002T  @PLCC32    AT49BV002T  @TSOP32    AT49BV002T  @VSOP32    
   AT49BV004  @TSOP40     AT49BV004T @TSOP40     AT49BV008A @TSOP40     AT49BV008AT @TSOP40     
   AT49BV010          AT49BV010  @PLCC32     AT49BV010  @TSOP32     AT49BV010  @VSOP32     
   AT49BV020          AT49BV020  @PLCC32     AT49BV020  @TSOP32     AT49BV020  @VSOP32     
   AT49BV040          AT49BV040  @PLCC32     AT49BV040  @TSOP32     AT49BV040  @VSOP32     
   AT49BV040A         AT49BV040A @PLCC32     AT49BV040A @TSOP32     AT49BV040A @VSOP32     
   AT49BV040B         AT49BV040B @PLCC32     AT49BV040B @TSOP32     AT49BV040B @VSOP32     
   AT49BV040T         AT49BV040T @PLCC32     AT49BV040T @TSOP32     AT49BV040T @VSOP32     
   AT49BV080 @TSOP40     AT49BV080T @TSOP40     AT49BV1024A @VSOP40    AT49BV160  @TSOP48    
   AT49BV160T  @TSOP48    AT49BV161  @TSOP48    AT49BV161T  @TSOP48    AT49BV1604  @TSOP48    
   AT49BV1604T @TSOP48    AT49BV1614  @TSOP48    AT49BV1614T @TSOP48    AT49BV162A  @TSOP48    
   AT49BV162AT @TSOP48    AT49BV163A  @TSOP48    AT49BV163AT @TSOP48    AT49BV2048A @TSOP48    
   AT49BV320  @TSOP48    AT49BV320T  @TSOP48    AT49BV320D  @TSOP48    AT49BV321  @TSOP48    
   AT49BV321T  @TSOP48    AT49BV322  @TSOP48    AT49BV322T  @TSOP48    AT49BV3218  @TSOP48    
   AT49BV3218T @TSOP48    AT49BV4096A @TSOP48    AT49BV4096AT @TSOP48    AT49BV512          
   AT49BV512  @PLCC32    AT49BV512  @TSOP32    AT49BV512  @VSOP32    AT49BV6416  @TSOP48    
   AT49BV6416T @TSOP48    AT49BV8011  @TSOP48    AT49BV8011T @TSOP48    AT49BV802A  @TSOP48    
   AT49BV802AT @TSOP48    AT49BV8192A @TSOP48    AT49BV8192AT @TSOP48    AT49F001          
   AT49F001  @PLCC32     AT49F001  @TSOP32     AT49F001  @VSOP32     AT49F001A          
   AT49F001A  @PLCC32    AT49F001A  @TSOP32    AT49F001A  @VSOP32    AT49F001AN         
   AT49F001AN  @PLCC32    AT49F001AN  @TSOP32    AT49F001AN  @VSOP32    AT49F001ANT         
   AT49F001ANT @PLCC32    AT49F001ANT @TSOP32    AT49F001ANT @VSOP32    AT49F001AT         
   AT49F001AT  @PLCC32    AT49F001AT  @TSOP32    AT49F001AT  @VSOP32    AT49F001N          
   AT49F001N  @PLCC32     AT49F001N  @TSOP32     AT49F001N  @VSOP32     AT49F001NT         
   AT49F001NT @PLCC32     AT49F001NT @TSOP32     AT49F001NT @VSOP32     AT49F001T          
   AT49F001T  @PLCC32     AT49F001T  @TSOP32     AT49F001T  @VSOP32     AT49F002          
   AT49F002  @PLCC32     AT49F002  @TSOP32     AT49F002  @VSOP32     AT49F002A          
   AT49F002A  @PLCC32     AT49F002A  @TSOP32     AT49F002A  @VSOP32     AT49F002AN         
   AT49F002AN @PLCC32     AT49F002AN @TSOP32     AT49F002AN @VSOP32     AT49F002ANT         
   AT49F002ANT @PLCC32     AT49F002ANT @TSOP32     AT49F002ANT @VSOP32     AT49F002AT         
   AT49F002AT @PLCC32     AT49F002AT @TSOP32     AT49F002AT @VSOP32     AT49F002N          
   AT49F002N @PLCC32     AT49F002N @TSOP32     AT49F002N @VSOP32     AT49F002NT         
   AT49F002NT @PLCC32     AT49F002NT @TSOP32     AT49F002NT @VSOP32     AT49F002T          
   AT49F002T @PLCC32     AT49F002T @TSOP32     AT49F002T @VSOP32     AT49F004  @TSOP40     
   AT49F004T  @TSOP40     AT49F008  @TSOP40     AT49F008A  @TSOP40     AT49F008AT @TSOP40     
   AT49F010          AT49F010 @PLCC32      AT49F010 @TSOP32      AT49F020          
   AT49F020 @PLCC32      AT49F020 @TSOP32      AT49F040          AT49F040 @PLCC32      
   AT49F040 @TSOP32      AT49F040A          AT49F040A @PLCC32      AT49F040A @TSOP32      
   AT49F040T          AT49F040T @PLCC32      AT49F040T @TSOP32      AT49F080  @TSOP40     
   AT49F080T  @TSOP40     AT49F1024  @VSOP40     AT49F1024A @VSOP40     AT49F1604  @TSOP48     
   AT49F1604T @TSOP48     AT49F1614  @TSOP48     AT49F1614T @TSOP48     AT49F2048  @TSOP48     
   AT49F2048A @TSOP48     AT49F4096  @TSOP48     AT49F4096A @TSOP48     AT49F4096AT @TSOP48     
   AT49F512          AT49F512  @PLCC32     AT49F512  @TSOP32     AT49F512  @VSOP32     
   AT49F8011  @TSOP48     AT49F8011T @TSOP48     AT49F8192  @TSOP48     AT49F8192A @TSOP48     
   AT49F8192AT @TSOP48     AT49F8192T @TSOP48     AT49HBV010         AT49HBV010  @PLCC32    
   AT49HBV010  @TSOP32    AT49HBV010  @VSOP32    AT49HF010 @DIP32      AT49HF010 @PLCC32      
   AT49HF010 @TSOP32      AT49HLV010         AT49HLV010  @PLCC32    AT49HLV010  @TSOP32    
   AT49HLV010  @VSOP32    AT49LH002 @PLCC32      AT49LH002 @TSOP40      AT49LH004 @PLCC32      
   AT49LH004 @TSOP40      AT49LL020 @PLCC32     AT49LL020 @TSOP40     AT49LL040 @PLCC32     
   AT49LL040 @TSOP40     AT49LL080 @PLCC32     AT49LL080 @TSOP40     AT49LV001          
   AT49LV001  @PLCC32     AT49LV001  @TSOP32     AT49LV001  @VSOP32     AT49LV001N         
   AT49LV001N @PLCC32     AT49LV001N @TSOP32     AT49LV001N @VSOP32     AT49LV001NT         
   AT49LV001NT @PLCC32     AT49LV001NT @TSOP32     AT49LV001NT @VSOP32     AT49LV001T         
   AT49LV001T @PLCC32     AT49LV001T @TSOP32     AT49LV001T @VSOP32     AT49LV002          
   AT49LV002  @PLCC32    AT49LV002  @TSOP32    AT49LV002  @VSOP32    AT49LV002N         
   AT49LV002N  @PLCC32    AT49LV002N  @TSOP32    AT49LV002N  @VSOP32    AT49LV002NT         
   AT49LV002NT @PLCC32    AT49LV002NT @TSOP32    AT49LV002NT @VSOP32    AT49LV002T         
   AT49LV002T  @PLCC32    AT49LV002T  @TSOP32    AT49LV002T  @VSOP32    AT49LV008A @TSOP40     
   AT49LV008AT @TSOP40     AT49LV010          AT49LV010  @PLCC32     AT49LV010  @TSOP32     
   AT49LV010  @VSOP32     AT49LV020          AT49LV020  @PLCC32     AT49LV020  @TSOP32     
   AT49LV020  @VSOP32     AT49LV040          AT49LV040  @PLCC32     AT49LV040  @TSOP32     
   AT49LV040  @VSOP32     AT49LV040T         AT49LV040T @PLCC32     AT49LV040T @TSOP32     
   AT49LV040T @VSOP32     AT49LV080  @TSOP40     AT49LV080T @TSOP40     AT49LV1024  @VSOP40    
   AT49LV1024A @VSOP40    AT49LV160  @TSOP48    AT49lV160T  @TSOP48    AT49LV161  @TSOP48    
   AT49LV161T  @TSOP48    AT49LV1614  @TSOP48    AT49LV1614T @TSOP48    AT49LV2048  @TSOP48    
   AT49LV2048A @TSOP48    AT49LV320  @TSOP48    AT49LV320T  @TSOP48    AT49LV320D  @TSOP48    
   AT49LV321  @TSOP48    AT49LV321T  @TSOP48    AT49LV3218  @TSOP48    AT49LV3218T @TSOP48    
   AT49LV4096  @TSOP48    AT49LV4096A @TSOP48    AT49LV4096AT @TSOP48    AT49LV512          
   AT49LV512  @PLCC32    AT49LV512  @TSOP32    AT49LV512  @VSOP32    AT49LV8011  @TSOP48    
   AT49LV8011T @TSOP48    AT49LV8192  @TSOP48    AT49LV8192A @TSOP48    AT49LV8192AT @TSOP48    
   AT49LV8192T @TSOP48    AT49LW040 @PLCC32      AT49LW040 @TSOP40      AT49LW080 @PLCC32      
   AT49LW080 @TSOP40      AT89C1051          AT89C1051  @SOIC20     AT89C1051U         
   AT89C1051U @SOIC20     AT89C2051          AT89C2051  @SOIC20     AT89C2051x2         
   AT89C2051x2 @SOIC20     AT89C4051          AT89C4051  @SOIC20     AT89C51           
   AT89C51   @PLCC44     AT89C52           AT89C52   @PLCC44     AT89C55           
   AT89C55   @PLCC44     AT89C55WD          AT89C55WD  @PLCC44     AT89C51RC          
   AT89C51RC  @PLCC44     AT89LS51          AT89LS51  @PLCC44     AT89LS52          
   AT89LS52  @PLCC44     AT89LS53          AT89LS53  @PLCC44     AT89LS8252         
   AT89LS8252 @PLCC44     AT89LS8253         AT89LS8253 @PLCC44     AT89LV51          
   AT89LV51  @PLCC44     AT89LV52          AT89LV52  @PLCC44     AT89LV55          
   AT89LV55  @PLCC44     AT89S51           AT89S51   @PLCC44     AT89S52           
   AT89S52   @PLCC44     AT89S53           AT89S53   @PLCC44     AT89S8252          
   AT89S8252  @PLCC44     AT89S8253          AT89S8253  @PLCC44     AT90S1200          
   AT90S1200 @SOIC20     AT90S1200 @SSOP20     AT90S2313          AT90S2313 @SOIC20     
   AT90S2333          AT90S4414          AT90S4433          AT90S4434          
   AT90S8515          AT90S8535          AT90SLS2313         AT90SLS2313 @SOIC20     
   AT90SLS2333         AT90SLS4414         AT90SLS4433         AT90SLS4434         
   AT90SLS8515         AT90SLS8535         AT93C46(x8)         AT93C46(x8) @SOIC8     
   AT93C46(x8) @TSOP8     AT93C46(x16)        AT93C46(x16) @SOIC8     AT93C46(x16) @TSOP8     
   AT93C46A          AT93C46A @SOIC8       AT93C46A @TSOP8       AT93C46C          
   AT93C46C @SOIC8       AT93C46C @TSOP8       AT93C46D(x8)        AT93C46D(x8) @SOIC8     
   AT93C46D(x8) @TSOP8     AT93C46D(x16)        AT93C46D(x16) @SOIC8    AT93C46D(x16) @TSOP8    
   AT93C46E          AT93C46E @SOIC8       AT93C46E @TSOP8       AT93C46R(x8)        
   AT93C46R(x8) @SOIC8     AT93C46R(x8) @TSOP8     AT93C46R(x16)        AT93C46R(x16) @SOIC8    
   AT93C46R(x16) @TSOP8    AT93C56(x8)         AT93C56(x8) @SOIC8     AT93C56(x16)        
   AT93C56(x16) @SOIC8     AT93C56A(x8)        AT93C56A(x8) @SOIC8     AT93C56A(x8) @TSOP8     
   AT93C56A(x16)        AT93C56A(x16) @SOIC8    AT93C56A(x16) @TSOP8    AT93C57(x8)         
   AT93C57(x8) @SOIC8     AT93C57(x8) @TSOP8     AT93C57(x16)        AT93C57(x16) @SOIC8     
   AT93C57(x16) @TSOP8     AT93C66(x8)         AT93C66(x8) @SOIC8     AT93C66(x8) @TSOP8     
   AT93C66(x16)        AT93C66(x16) @SOIC8     AT93C66(x16) @TSOP8     AT93C66A(x8)        
   AT93C66A(x8) @SOIC8     AT93C66A(x8) @TSOP8     AT93C66A(x16)        AT93C66A(x16) @SOIC8    
   AT93C66A(x16) @TSOP8    AT93C86(x8)         AT93C86(x8) @SOIC8     AT93C86(x8) @TSOP8     
   AT93C86(x16)        AT93C86(x16) @SOIC8     AT93C86(x16) @TSOP8     AT93C86A(x8)        
   AT93C86A(x8) @SOIC8     AT93C86A(x8) @TSOP8     AT93C86A(x16)        AT93C86A(x16) @SOIC8    
   AT93C86A(x16) @TSOP8    ATF16V8B          ATMEGA8           ATMEGA8L          
   ATMEGA8A          ATMEGA16          ATMEGA16L          ATMEGA16A          
   ATMEGA32          ATMEGA32L          ATMEGA32A          ATMEGA48          
   ATMEGA48V          ATMEGA48A          ATMEGA48PA         ATMEGA64  @TQFP64     
   ATMEGA64A @TQFP64     ATMEGA64L @TQFP64     ATMEGA88          ATMEGA88V          
   ATMEGA88A          ATMEGA88PA         ATMEGA128   @TQFP64    ATMEGA128A  @TQFP64    
   ATMEGA128L  @TQFP64    ATMEGA162          ATMEGA162V         ATMEGA164A         
   ATMEGA164PA         ATMEGA165A @TQFP64     ATMEGA165P @TQFP64     ATMEGA165PA @TQFP64     
   ATMEGA165PV @TQFP64     ATMEGA168          ATMEGA168A         ATMEGA168PA         
   ATMEGA168V         ATMEGA169A  @TQFP64    ATMEGA169P  @TQFP64    ATMEGA169PA @TQFP64    
   ATMEGA169PV @TQFP64    ATMEGA324A         ATMEGA324PA         ATMEGA325A  @TQFP64    
   ATMEGA325PA @TQFP64    ATMEGA328          ATMEGA328P         ATMEGA329A  @TQFP64    
   ATMEGA329PA @TQFP64    ATMEGA644A         ATMEGA644PA         ATMEGA645A @TQFP64     
   ATMEGA645P @TQFP64     ATMEGA649A @TQFP64     ATMEGA649P @TQFP64     ATMEGA1284         
   ATMEGA1284P         ATMEGA8515         ATMEGA8515L         ATMEGA8535         
   ATMEGA8535L         ATTINY11          ATTINY11 @SOIC8      ATTINY11L          
   ATTINY11L @SOIC8      ATTINY12          ATTINY12 @SOIC8      ATTINY12V          
   ATTINY12V @SOIC8      ATTINY12L          ATTINY12L @SOIC8      ATTINY13          
   ATTINY13 @SOIC8      ATTINY13V          ATTINY13V @SOIC8      ATTINY13A          
   ATTINY13A @SOIC8      ATTINY15          ATTINY15 @SOIC8      ATTINY15L          
   ATTINY15L @SOIC8      ATTINY24          ATTINY24 @SOIC14      ATTINY24A          
   ATTINY24A @SOIC14      ATTINY24V          ATTINY24V @SOIC14      ATTINY25          
   ATTINY25 @SOIC8      ATTINY25V          ATTINY25V @SOIC8      ATTINY26          
   ATTINY26 @SOIC20      ATTINY26 @SSOP20      ATTINY26L          ATTINY26L @SOIC20      
   ATTINY26L @SSOP20      ATTINY28L          ATTINY28V          ATTINY44          
   ATTINY44 @SOIC14      ATTINY44A          ATTINY44A @SOIC14      ATTINY44V          
   ATTINY44V @SOIC14      ATTINY45          ATTINY45 @SOIC8       ATTINY45V          
   ATTINY45V @SOIC8      ATTINY84          ATTINY84 @SOIC14      ATTINY84A          
   ATTINY84A @SOIC14      ATTINY84V          ATTINY84V @SOIC14      ATTINY85          
   ATTINY85 @SOIC8       ATTINY85V          ATTINY85V @SOIC8      ATTINY2313         
   ATTINY2313 @SOIC20     ATTINY2313V         ATTINY2313V @SOIC20     A&a