Sony 142A25T_SVF14 Series DA0HK8MB6E0 Laptop schematic - Dạy sửa laptop trực tuyến,Dạy sửa laptop,Sửa laptop chuyên nghiệp

Sony 142A25T_SVF14 Series DA0HK8MB6E0 Laptop schematic

Sony 142A25T_SVF14 Series DA0HK8MB6E0 Laptop schematic

Sony 142A25T_SVF14 Series DA0HK8MB6E0 Laptop schematic 

Chief River ULV BLOCK DIAGRAM

intelIvy Bridge PCI-E X16 BGA1023

NPCE985L

 

>

  • Dung lượng: 1.09 MB
  • Số lần download: 16618
  • Ngày cập nhật: 19.07.2014
  • Tải về

Sony 142A25T_SVF14 Series DA0HK8MB6E0 Laptop schematic