Phần mềm tính cầu phân áp tiện ích cho kỹ thuật - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Phần mềm tính cầu phân áp tiện ích cho kỹ thuật

Phần mềm tính cầu phân áp tiện ích cho kỹ thuật

Phần mềm tính cầu phân áp Rất tiện cho việc sữa chữa , với 4 dòng dữ liệu  bạn cứ cho thông số của 3 dòng sau dó Click vào tên của dòng còn lại bạn sẽ có kết quả chính xác đỡ phải lấy máy tính ra bấm mất thời gian :

  • Dung lượng: 0.46 MB
  • Số lần download: 27774
  • Ngày cập nhật: 15.09.2014
  • Tải về

Phần mềm tính cầu phân áp Rất tiện cho việc sữa chữa , với 4 dòng dữ liệu  bạn cứ cho thông số của 3 dòng sau dó Click vào tên của dòng còn lại bạn sẽ có kết quả chính xác đỡ phải lấy máy tính ra bấm mất thời gian :

1: Tìm áp ra:

CAU_PHAM_AP

 

2: Tìm áp vào:

TIEN_ICH_PHAM_AP

 

3, Tìm R1:

CAU_CHIA_AP

 

4, Tìm R2:

TINH_AP_CAU_PHAN_AP