Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics - Dạy sửa laptop trực tuyến,Dạy sửa laptop,Sửa laptop chuyên nghiệp

Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics

Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics

Schematics Laptop Lenovo ThinkPad T530

Lenovo ThinkPad T530
Wistron Kendo-4 WS
Project Code: 91.4QE01.001
PCB(Raw Card): 11220
rev: 1

  • Dung lượng: 2.22 MB
  • Số lần download: 3997
  • Ngày cập nhật: 03.11.2014
  • Tải về

Schematics Laptop Lenovo ThinkPad T530

Lenovo ThinkPad T530
Wistron Kendo-4 WS
Project Code: 91.4QE01.001
PCB(Raw Card): 11220
rev: 1

Schematics Lenovo ThinkPad T530

Schematics Lenovo ThinkPad T530