Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics

Lenovo ThinkPad T530 Wistron Kendo-4 WS 11220 Laptop Schematics

Schematics Laptop Lenovo ThinkPad T530

Lenovo ThinkPad T530
Wistron Kendo-4 WS
Project Code: 91.4QE01.001
PCB(Raw Card): 11220
rev: 1

  • Dung lượng: 2.22 MB
  • Số lần download: 4560
  • Ngày cập nhật: 03.11.2014
  • Tải về

Schematics Laptop Lenovo ThinkPad T530

Lenovo ThinkPad T530
Wistron Kendo-4 WS
Project Code: 91.4QE01.001
PCB(Raw Card): 11220
rev: 1

Schematics Lenovo ThinkPad T530

Schematics Lenovo ThinkPad T530