Lenovo 3000N100_Phân tích mạch - Học sửa Laptop, học sửa MacBook, dạy sửa PC Laptop HCMPC

DẠY SỬA LAPTOP, PC, MACBOOK UY TÍN HÀNG ĐẦU VN.
Nhập từ khóa tìm kiếm...
Lenovo 3000N100_Phân tích mạch
Nguồn chờ trong laptop Lenovo 3000N100

Nguồn chờ trong laptop Lenovo 3000N100

 • Đặc điểm chung của khối nguồn chờ :
 • Là nguồn 3v hoặc 3,3v.
 • Nguồn xuất hiện ngay khi vừa có nguồn đầu vào .
 • Nguồn chờ cấp cho chíp I/O, ROM và khối xác nhận thời gian thật RTC.
 • Nguồn chờ có thể được cấp tứ khối nguồn tuyến tính rời rạc, nguồn tuyến tích tích hợp chung ic nguồn 3v,5v hoặc từ nguồn xung.

 

Sơ đồ khối nguyên lý mạch laptop Lenovo 3000N100

Sơ đồ khối nguyên lý mạch laptop Lenovo 3000N100

Để hỗ trợ tốt nhất học viên theo học lớp dạy sửa laptop trực tuyến tại laptopblue.vn chúng tôi trình bày từ cơ bản nhất và lần luơt đi vào chi tiết cụ thể đến từng vị trí đo kiểm tra trên sơ đồ nguyên lý cho đền chỉ rõ vị trí linh kiện trên hình ảnh main board.Việc này sẽ giúp hoc viên theo học lớp học sửa laptop trực tuyến nhanh chóng nắm bắt và đọc Schematic dễ dàng.Việc nắm bắt nguyên lý cho sơ đồ đầu tiên rõ ràng chi tiết sẽ là nền tảng cho việc nắm bắt các sơ đồ sau dễ ,nhanh hơn. 

Nhìn vào sơ đồ khối laptop ,những thành phần thật cơ bản và không thể thiếu. Cách sắp đạt vị trí từng khối được dựa trên tốc độ truyền tải dữ liệu bắt đầu là I/O là nơi giao tiếp với thành phần có tốc độ truyền tải thông tin chậm nhất đó là con người thông qua keyboard, touch pad chuyển đổi từ Analog thành Digital ,nâng tốc độ truyền tải dữ liệu lên 33MHz sau đó qua 4 đường giao tiếp trao đổi dữ liệu với chip nam..

Nguồn đầu vào Laptop Lenovo 3000N100 (P1)

Nguồn đầu vào Laptop Lenovo 3000N100 (P1)

Trước khi vào tìm hiểu nguồn trong Laptop cũng cần nói thêm, Laptop là một thiết bị điện tử số nên nó cần hội đủ 4 điều kiện mới có thể hoạt động hoàn hảo :

 • Trước tiên nó là một tổ hợp mạch điện tử nên nó cần cung cấp nguồn DC đầy đủ trog Laptop các phồi nguồn liên kết , ràng buộc nhau khá chặt chẽ. Bắt đầu từ nguồn đầu vào đó là nguồ từ Adadpter hoặc từ pin cấp vào và kết thúc là sự xuất hiện của nguồn cấp cho CPU.
 • Vì nó là thiết bị kỹ thuật số nên nó cần có xung nhịp phục vụ việc truyền tải dữ liệu giữa các thành phần trong máy đó chính là khối xung Clock khởi đầu là sóng hình sin vào khối so sánh lật trang thái tạo sóng vuông dùng cạnh lên hay cạnh xuống phục vụ việc lưu giữ, truyền tải dữ liệu.
 • Kế tiếp là xung reset hệ thống là loại xung âm, nhọn, nó xuất hiện sau khi máy đã đủ nguồn cấp và xung nhịp về các khối. Xung reset xuất hiện đi về các khối trừ CPU để đặt trạng thái....

 

Nguồn đầu vào Laptop Lenovo 3000N100 (P2)

Nguồn đầu vào Laptop Lenovo 3000N100 (P2)

 • Trước tiên nó là một tổ hợp mạch điện tử nên nó cần cung cấp nguồn DC đầy đủ trog Laptop các phồi nguồn liên kết , ràng buộc nhau khá chặt chẽ. Bắt đầu từ nguồn đầu vào đó là nguồ từ Adadpter hoặc từ pin cấp vào và kết thúc là sự xuất hiện của nguồn cấp cho CPU.
 • Vì nó là thiết bị kỹ thuật số nên nó cần có xung nhịp phục vụ việc truyền tải dữ liệu giữa các thành phần trong máy đó chính là khối xung Clock khởi đầu là sóng hình sin vào khối so sánh lật trang thái tạo sóng vuông dùng cạnh lên hay cạnh xuống phục vụ việc lưu giữ, truyền tải dữ liệu.
 • Kế tiếp là xung reset hệ thống là loại xung âm, nhọn, nó xuất hiện sau khi máy đã đủ nguồn cấp và xung nhịp về các khối. Xung reset xuất hiện đi về các khối trừ CPU để đặt trạng thái....

source=hoctructuyen===te=hoctructuyen